ขนมไทยากิ

    ขนมไทยากิ (Taiyaki) เป็นขนมยอดนิยมของญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่ง  ลักษณะรูปร่างของขนม เป็นรูปปลาไทหรือปลากระพง ที่สอดไส้ถั่วแดงอยู่ข้างใน ลักษณะก็จะมีแม่พิมพ์เป็นรูปปลา ซึ่งจะทำแยกปลาออกเป็น 2 ข้างแล้วจึงนำมาประกบกัน ซึ่งร้านไทยากิที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่น จะใช้พิมพ์แบบย่างทีละตัวเป็นปลาธรรมชาติ แต่ถ้าย่างทีละหลายตัวเป็นปลาเลี้ยง นอกจากมีไส้ถั่วแดงแล้ว ยังมีไส้ชนิดอื่นๆอีก อย่างเช่น ไส้ครัมคัสตาร์ดไส้ครีมชอคโกแล๊ต เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะมีการพัฒนาไทยากิขึ้นอีกเรื่อยๆ ไทยากิสามารถหารับประทานได้ง่าย จะมีขายตามร้านแผงลอย หรือร้านที่ขายของแบบเคลื่อนที่ จะรับประทานไทยากิให้อร่อยที่สุด ต้องรับประทานขณะที่กำลังร้อน ๆ ซึ่งในประเทศไทยก็มีขายเช่นเดียวกันความอร่อยไม่แพ้กันเลยทีเดียว