ปลาไข่ทอด

      ปลาไข่ทอด (fried Shishamo) ปลาไข่ หรือปลาชิชาโมะ ชุบแป้งทอดอาหารที่รับประทานง่าย ได้ประโยชน์จากปลาทั้งตัว ทอดใหม่ๆ พร้อมเสิร์ฟที่บาร์อาหารว่าง 

      ปลาไข่ มีชื่อเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า ชิชาโมะ (Shishamo) ปลาไข่จะชอบอยู่ในเขตน้ำเย็น เช่น มหาสมุทรอาร์ติค และมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศที่มีการบริโภคปลาชิชาโมะมากก็คงหนีไม่พ้นประเทศญี่ปุ่นผู้ชอบกินปลา เป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะปลาชิชาโมะตัวเมียที่มีลูกอยู่ต็มท้องจะเป็นเมนูโปรดของชาวญี่ปุ่น และยังรวม ไปถึงประเทศทางตอนเหนือของยุโรปด้วย ส่วนประเทศที่ส่งออกเจ้าชิชาโมะรายใหญ่ ได้แก่ ประเทศ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และเดนมาร์ค